در این قسمت می توانید با انتخاب نرم افزار مورد نظر خود، آنرا دانلود نمایید

 

ردیف   نام نرم افزار      توضیحات
1 Matlab محاسبات رياضي و رسم نمودار
2 LabView تحليل و سيستم هاي اندازه گيري
3 PSpice   شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی
4 Proteus  طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی    
5 - -