شنبه, 15 تیر 1392 ساعت 15:15

الزامات اساسی تجهیزات پزشکی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

الزامات اساسی چیست؟

 • مجموعه ای از الزامات که شرایط عمومی ایمنی و عملکرد محصول را شرح می دهد
 •  برای ارزیابی ایمنی وسایل پزشکی به کار برده می شود

 

 

اصول اساسی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی

 • شرایط عمومی
 • الزامات طراحی و ساخت
 • ویژگیهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی
 • عفونت و آلودگی میکروبی
 • تولید و شرایط محیطی آن
 • الزامات وسایل با کاربرد اندازه گیری
 • حفاظت در برابر تشعشعات
 • شرایط لازم برای وسایل پزشکی متصل یا مجهز به منبع انرژی
 • اطلاعات فراهم شده توسط تولید کننده
 • ارزیابی بالینی
 • طراحی ایمن وسیله برای افراد آگاه
 •  اتخاذ روشهایی برای طراحی و تولید، مطابق با اصول ایمنی
 • شناسایی خطرات
 • کاهش یا حذف ریسک ها
 • اتخاذ اقدامات حفاظتی
 • اطلاع رسانی در رابطه با ریسک های باقی مانده
 • مطابقت عملکرد وسیله با حیطه کاربرد اعلام شده
 •  بسته بندی و حمل و نقل مناسب
 • بیشتر بودن مزایای وسیله در مقابل مضرات آن

 

اصول اساسی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی
            الزامات طراحی و ساخت (ویژگیهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی)

 • سمیت، قابلیت اشتعال، زیست سازگاری، سختی، خوردگی و خستگی
 •  کاهش ریسک ناشی از آلودگی و پسماندهای وسیله
 • عدم تاثیر مواد در تماس با وسیله پزشکی در ایمنی و وسیله پزشکی
 • کاربرد دارو در تجهیزات جهت اهداف فرعی
 • کاهش ریسکهای ناشی از نشت و ورود و خروج مواد

 

اصول اساسی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی
            الزامات طراحی و ساخت (عفونت و آلودگی میکروبی)

 • طراحی وسایل و فرایند ساخت به نحوی که ریسک عفونت را کاهش دهد
 • تعیین الزامات وسایلی که از بافتهای انسانی و حیوانی استفاده  می کنند
 • نحوه استریل نمودن و پایداری استریلیتی و نحوه تولید، بسته بندی و برچسب گذاری  وسایل استریل

اصول اساسی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی
            الزامات طراحی و ساخت (تولید و شرایط محیطی آن)

 

 • عملکرد ایمن وسیله در ترکیب با وسایل دیگر
 • کاهش ریسکهایی از قبیل

–        ویژگیهای فیزیکی از قبیل حجم، فشار، ابعاد و....

–        میدانهای مغناطیسی، اثرات الکتریکی و....

–        تداخل متقابل با وسایل دیگر

–        ریسک ناشی از عدم امکان نگهداری یا کالیبراسیون

 • کاهش ریسک آتش گرفتی و انفجار

 

اصول اساسی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی
            الزامات طراحی و ساخت (وسایل با کاربرد اندازه گیری)

 • صحت، دقت و پایداری وسایل با کاربرد اندازه گیری
 • پایش و نمایش مقیاس اندازه گیری با توجه به حیطه کاربرد وسیله
 • رعایت قوانین موجود در رابطه با واحدهای اندازه گیری

 

اصول اساسی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی
            الزامات طراحی و ساخت (حفاظت در برابر تشعشعات)

 • کاهش در معرض تشعشع قرار گرفتن بیمار، کاربر و افراد دیگر، بدون کاهش اثر درمانی و تشخیصی وسیله
 • مزایای تشعشعات عمدی باید در مقابل مضرات آن بیشتر باشد
 • در نظر گرفتن نمایشگرهای بصری و هشدار دهنده های صوتی برای تجهیزاتی که تشعشعات عمدی ساطع می کنند
 •  محافظت بیمار، کاربر و افراد دیگر در مقابل تشعشعات ناخواسته
 • فراهم آوردن دستورالعمل های استفاده از وسیله ساطع کننده تشعشعات
 • قابل کنترل بودن کمیت، شکل و توزیع انرژی تشعشعات یون ساز
 • با حداقل تشعشعات یونساز بهترین تصویر ارائه گردد
 • امکان کنترل دز، نوع، انرژی و توزیع پرتوهای یونساز در وسایل درمانی

اصول اساسی ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی
            الزامات طراحی و ساخت (وسایل پزشکی متصل یا مجهز به منبع انرژی)

 • ایمنی وسایل الکتریکی قابل برنامه ریزی
 • نمایشگر وضعیت منبع تغذیه برای وسایلی که ایمنی بیمار به منبع تغذیه داخلی وابسته است
 • تعبیه نمودن آلارم برای اعلام نقص در سیستم تغذیه خارجی وسایلی که ایمنی بیمار به منبع تغذیه خارجی آنها وابسته است
 • تعبیه آلارم برای اعلام نقص در وسایلی که یک یا چند پارامتر بالینی را پایش می کنند
 • کاهش ریسک های تداخلات الکترومغناطیسی
 • کاهش ریسک شوک های الکتریکی
 • کاهش ریسک مکانیکی و حرارتی
 • کاهش ارتعاشات مگر اینکه ارتعاشات بخشی از عملکرد وسیله باشد
 • کاهش ریسک ناشی از نویز مگر اینکه نویش بخشی از عملکرد وسیله باشد
 • ......

 

خواندن 2421 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید