پنج شنبه, 09 خرداد 1392 ساعت 15:15

الکتروکاتر

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

الکتروکاتر دستگاهی است به منظور ایجاد برش و سوزاندن بافت ها و رگ ها به وسیله حرارت به منظور جلوگیری از خون ریزی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 • استریل بودن الکترود به سبب حرارت موضعی
 • انعقاد هم زمان
 • بهبود سریع و نبود چرک
 •  حفاظت بافت از پارگی و یا کوفتگی (جلوگیری از پراکندگی سلول)
 • عدم نیاز به نیروی مکانیکی و جلوگیری از آسیب های آن
 • ژنراتور
 • پدال
 • Plate (الکترود منفی)
 • برد اصلی

اثرات بیولوژیکی عبور جریان الکتریکی از بافتهای زنده در فرکانس های مختلف

 • اثر الکترولیتی
 • اثر فارادیک
 • اثر حرارتی

اثر دماهای مختلف روی بافت

70 درجه سانتی گراد

100 درجه سانتی گراد

 

عوامل موثر در کیفیت برش

 • شدت جریان و ولتاژ
 • مدولاسیون ولتاژ و شکل موج
 • شکل هندسی الکترودهای برش
 • سرعت حرکت برش
 • خصوصیات بافت

 

شکل هندسی الکترودهای برش

 • الکترودهای سوزنی

با کوچکترین قطر ممکن، مناسبترین الکترودها برای برش بافتهای نرم

 •  الکترودهای چاقوی

مناسبترین الکترود برای برش بافتهای با درصد چربی بالا  

 •   الکترودهای حلقوی

مورد استفاده برای تکه برداری و یا برداشتتن ضایعات و غدد روی پوست

 

روش های مختلف انعقاد :

انعقاد با الکترود های سوزنی

انعقاد با الکترود های کروی

با شدت جریان کم

انعقاد با کمک پنس

انعقاد با الکترود های صفحه ای

انعقاد باالکترود های کروی با شدت جریان زیاد

تکنیک های مختلف جراحی :

—        تک قطبی (mono polar)

—        دو قطبی (bio polar)

mono polar:

—        جریان HF در این روش از الکترود فعال در دست جراح (چاقوی جراحی) وارد بدن گشته و سپس با الکترود دیگر با سطح مقطع زیاد به نام Plate می رود. این مسیر نباید از قسمت های حساس بدن باشد.

bio polar: