یکشنبه, 26 خرداد 1392 ساعت 17:05

ECG= دستگاه الکتروکاردیوگراف

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

• هدف:

– ثبت سیگنالهای الکتریکی ناشی از فعالیت قلب به منظور بدست آوردن درکی از نحوه این فعالیت و تعیین اختلالات احتمالی

 

• نیاز:

– تهیه مسیری هادی برای اندازه گیری سیگنالهای الکتریکی با کمترین

تداخل و تاثیرگذاری بر آنها.

– تامین ایمنی بیمار از نظر برق گرفتگی. - لیدها )استاندارد و گسترش یافته(

- مرجع اندازه گیری پتانسیل : پای راست

- نقطه ویلسون: میانگین ولتاژهای اصلی

•Lead I, II, III

•aVR , aVL , aVF

• اختلاف پتانسیل بین دست راست و میانگین پتانسیل دو تای دیگر = aVR

• اختلاف پتانسیل بین دست چپ و میانگین پتانسیل دو تای دیگر = aVL

•اختلاف پتانسیل بین پای چپ و میانگین پتانسیل دو تای دیگر = aVF

•V1, V2 , …., V6 (ref to Wilson point)

مثلث

آیندهوون

اجزا

• تقویت کننده دیفرانسیلی (بیواینسترومنت)

• مدار حفاظتی اولیه

 

مدار حفاظتی
در مقابل الکتروشوک و دفیبریلاتور

• سیگنال کالیبراسیون

• درایو پای راست

• ایزولاسیون

 

• تقویت

• فیلتر ها (پائین گذر و NOTCH)