چهارشنبه, 21 فروردين 1392 ساعت 15:46

entroscope

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

«آندوسکوپي دو بالونه» يا Double Balloon Endoscopy، مشاهده و مداخلات درماني را در سراسر روده باريک امکان‌پذير مي‌سازد. در اين روش لوله آندوسکوپ مي‌تواند از راه دهان يا رکتوم وارد روده‌ها شود. مطالعات باليني زيادي، انواع مختلفي از مداخلاتي را که به‌وسيله آندوسکوپي دو بالونه با موفقيت به انجام رسيده ( مانند بيوپسي، هموستاز، باز کردن تنگي‌ها، جايگذاري استنت، درآوردن پوليپ‌ها و برش مخاط از طريق آندوسکوپ)، گزارش کرده‌اند. اولين گزارش از DBE در سال 2001 منتشر شد و به دنبال آن سيستم اختصاصي DBE از شرکت معتبر «فوجي‌نون» معرفي گرديد و همزمان استفاده از DBE به تدريج در دنيا روزافزون مي‌شود، به طوري که اولين کارگاه بين‌المللي مربوط به آن در سال 2006 در ژاپن برگزار شد.

 

در حال حاضر دو نوع از DBE در دسترس است:

1) سيستم استاندارد که شامل يک اندوسکوپ باريک با قطر 5/8 ميلي‌متر و طول کاربردي 200 سانتي‌متر است که بوسيله يک لوله نرم خارجي 145 سانتي‌متري با قطري معادل 2/12 ميلي‌متر پوشيده شده و يک پمپ طراحي شده اختصاصي نيز همراه آن است. يک بالون لاستيکي نرم که به سر آندوسکوپ متصل مي‌شود، مي‌تواند با کمک پمپ از راه کانال هواي آندوسکوپ، باد و خالي شود. لوله نرم رويي نيز يک بالون لاستيکي در سرش دارد که مي‌تواند باد و خالي شود. فشار هواي هر دو بالون به دقت پايش مي‌شود و در حد 6 کيلو پالس نگه داشته مي‌شود.

2) آندوسکوپ دو بالونه درماني نيز در دسترس است که قطر خارجي معادل 4/9 ميلي‌متر دارد، بنابراين با کانال‌هاي بزرگ‌تر (قطر 8/2 ميلي‌متر) هماهنگ مي‌شود.

 

 

اثربخشي

بيشتر مطالعات، تجربيات و مزاياي DBE را به تنهايي گزارش کرده‌ و تعداد کمي از آنها، آن را با ديگر روش‌هاي بررسي روده باريک مقايسه مي‌نمايند. بيشتر اين ارزيابي‌ها، بيشتر روي خون‌ريزي‌هاي نامشخص دستگاه گوارش تکيه دارند. به طور مثال، مقايسه DBE با کپسول آندوسکوپي، نشان مي‌دهد که يافته‌هاي باليني در اين دو روش، شبيه هم هستند. محدوده مشاهدات شامل ناهنجاري‌هاي عروقي، تومورها، پوليپ‌ها و ضايعات التهابي هستند. بنابراين اين‌طور استنباط مي‌شود که کپسول آندوسکوپي بي‌سيم، از آنجا که غيرتهاجمي است و بهتر تحمل مي‌شود و همچنين تمام روده باريک را نشان مي‌دهد، بهتر است به عنوان تست تشخيصي اوليه به کار رود و DBE در بيماراني استفاده شود که يافته‌هاي مثبتي در آنها مشاهده شده و نياز به گرفتن نمونه يا مداخلات درماني دارند. در مواردي که تنگي روده باريک وجود دارد نيز بهتر است از DBE استفاده شود، زيرا خطر گير کردن کپسول در اين بيماران وجود دارد. بررسي‌هاي مقايسه‌اي ميان انتروسکوپي فشاري و DBE، سودمندي اين روش را در کارهاي تشخيصي به اثبات رسانده است.

اثربخشي DBE در ضايعات مختلفي از روده کوچک گزارش شده است که مي‌تواند شامل:

1) بازيابي کپسول‌هاي آندوسکوپي گير افتاده،

2) تشخيص ديورتيکول مکل،

3) اثبات و نشان دادن زخم‌هاي روده کوچک مرتبط با NSAID و بيماري کرون، پوليپ‌هاي التهابي که در اثر درهم فرورفتگي روده‌ها به وجود مي‌آيند، هماتوم داخل جداري در ژژنوم در اثر مصرف ضدانعقادها، لنفوم ايلئال، تومورهاي دستگاه گوارش، تومورهاي کارسينوئيد چندگانه، بيماري Gorham، ديورتيکولوز و التهاب ائوزينوفيلي ژژنوم، و

4) بررسي و معاينه کولون، در بيماراني که انجام کولونوسکوپي در آنها ناموفق بوده است.

 

کاربردهاي درماني

يکي از مزاياي DBE نسبت به ديگر روش‌ها مانند کپسول‌ آندوسکوپي، علاوه بر مشاهده سراسر روده باريک، امکان انجام مداخلات درماني گسترده است، مانند ايجاد هموستاز براي ضايعات خون‌ريزي دهنده روده، برداشتن پوليپ‌هاي روده باريک، برش آندوسکوپيک مخاط، ديلاتاسيون بالون و قرار دادن استنت.

 

روش‌هاي پيشرفته

رويکردهاي جديد و نويي که در برگيرنده DBE باشد، همچنان در حال گزارش است. به طور مثال يک گروه، از روش DBE تغيير يافته‌اي سخن مي‌گويند که توانسته به سمت پروگزيمال يک تنگي در ديستال کولون برسد و همه اينها تنها با يک لوله بلند بردارنده فشار به عنوان راهنما انجام شده است. در مطالعه ديگري، روش لوله‌گذاري دريچه ايلئوسکال با کمک بالون، معرفي شده است که آندوسکوپي با بالون به روش عقب‌گرد را تسهيل مي‌کند.

 

روش آندوسکوپي با دو بالون (DBE)، در بيماراني که ناهنجاري‌هاي آناتوميکي در دستگاه گوارش خود دارند (که مانعي براي رويکردهاي آندوسکوپي استاندارد به شمار مي‌رود)، يکي از روش‌هاي انجام مداخلات درماني است. اين رويکرد مي‌تواند شامل کلانژيوگرافي آندوسکوپيک عقب‌گرد (ERCP)، گرفتن نمونه، ليتوتريپسي، باز کردن تنگي‌هاي مجراي صفراوي و گذاشتن استنت در بيماراني که Roux-en-Y دارند، باشد.

يک گزارش، حاکي از استفاده از آندوسکوپي دوبالونه براي تسهيل در برداشت زيرمخاطي تومور سطحي کولون به‌وسيله آندوسکوپي است که ميان دو منطقه ايلئوم و سکوم قرار داشت و با کولونوسکوپي معمولي و رايج، غيرقابل دسترسي مي‌نمود. تومور با موفقيت برداشته شد و هيچ‌گونه عوارض خاصي نيز مشاهده نگرديد.

مزايا و معايب

آندوسکوپي دو بالونه، نسبت به کپسول آندوسکوپي، به مهارت بالاتر فرد انجام‌دهنده و کار بيشتر براي فراگيري تکنيک‌هاي آن نياز دارد. پزشکي مدرن، ممنون اين نوع آندوسکوپي است، زيرا همانگونه که گفته شد، تمام روده باريک را بازبيني مي‌کند، مي‌تواند بيوپسي مستقيم بگيرد و درمان‌هاي آندوسکوپي را در انتهاي تحتاني روده باريک، امکان‌پذير ساخته است. از طرفي محدوديت‌هاي موجود در کپسول آندوسکوپي را به طور مناسبي، برطرف مي‌کند.

مزاياي آندوسکوپي دو بالونه نسبت به انتروسکوپي به جلو فشارنده (push)، مي‌تواند شامل منطقه وسيع‌تر مورد بررسي شده باشد، به طوري که اگر لوله آن از راه دهان وارد شود، تا 300 سانتي‌متر به جلو مي‌رود. بايد توجه داشت که انجام انتروسکوپي کامل و واضح، با DBE امکان‌پذير نيست.

در حال حاضر، فوجي‌نون دو نوع از اين دستگاه را وارد بازار کرده: نوع معمولي آن و نوع درماني. اين سيستم، ترکيبي از يک آندوسکوپ باريک با طولي معادل 200 سانتي‌متر و يک لوله خارجي نرم که روي آن سوار مي‌شود، با طولي معادل 145 سانتي‌متر و يک بالون لاستيکي در سرش، همراه با يک پمپ مخصوص است. بالون ديگر، پيش از انجام روش، به سر آندوسکوپ متصل مي‌شود. اثر حرکتي چين‌هاي روده بر لوله خارجي نرم، موجب مي‌شود لوله آندوسکوپ در طول روده باريک، به جلو رانده شود. به اين ترتيب بيش از طول واقعي خود مي‌تواند روده باريک را بررسي کند.

خصوصيت اين روش جديد در دنياي آندوسکوپي‌ها، ايمني و اثربخشي بالاي آن در تشخيص و درمان بيماري‌هاي روده باريک است. براي مثال دسترسي عالي به ضايعات کوچک و عميق روده باريک را فراهم مي‌نمايد، به ويژه ضايعاتي که انتروسکوپي به جلو فشارنده به آنها دسترسي ندارد. همچنين فرد انجام دهنده، کنترل خوبي در مهار حرکات انتهاي سر آندوسکوپ دارد، به طوري که حتي در قسمت‌هاي عمقي روده نيز اين امر امکان‌پذير است.

به تدريج مي‌توان اميد داشت که اين روش، جايگزين انتروسکوپي به جلو فشارنده و انتروسکوپي حين عمل شود و در آينده، به عنوان روش استاندارد انتروسکوپي شناخته شود.

 

خواندن 1797 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1392 ساعت 16:33
محتوای بیشتر در این بخش: « سیستوسکوپ کولونوسکوپ=colonscope »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید