سه شنبه, 30 تیر 1394 ساعت 11:37

انواع فیوزها

نوشته شده توسط

فیوز وسیله اي است که با مدار به صورت سري قرار گرفته و مصرف کننده را در مقابل اتصال کوتاه یا جریان زیاد محافظت می کند.

دانلود

پسورد: www.medicaleng.ir