چهارشنبه, 09 مرداد 1392 ساعت 10:50

دانلود جزوه کامل الکترود ها و مبدل ها

نوشته شده توسط

به منظور اندازه گيري و ثبت پتانسيلهاي بدن، نياز به واسطه اي مابين بدن و سيستم ثبت سيگنال داريم.الكترودهاي پتانسيل حياتي بايد توانايي هدايت يك جريان مابين بدن و سيستم ثبت سيگنال را داشته باشد.

 

دانلود

پسورد:www.medicaleng.ir