چهارشنبه, 21 فروردين 1392 ساعت 15:25

نرم‌افزارها كولون را هم پاک مي‌كنند

نوشته شده توسط

به تازگي نرم‌افزاري توسط محققان بيمارستان ماساچوست معرفي شده كه مي‌تواند به طور ديجيتالي كولون را پاك كند و مخاط ديواره را واضح نشان دهد.جاي بحثي نيست كه كولونوسکوپي مي‌تواند با تشخيص زودهنگام سرطان كولون جان‌هاي زيادي را نجات دهد، اما دلايل موجه زيادي وجود دارد که چرا عده کمي حاضرند به وسيله آن تحت غربالگري قرار گيرند زيرا بايد با مسهل کولون خود را تميز کرده و يک اسکوپ را هم درون رکتوم تحمل کنند.

کولونوسكوپي مجازي كه يک روش غيرتهاجمي براي ارزيابي كولون است يك روش جايگزين جذاب براي آن به شمار مي‌رود كه البته باز هم به عمل پاك‌كردن روده با مسهل نياز دارد. اما حالا محققان ماساچوست مدعي هستند نرم‌افزار كامپيوتري ابداع كرده‌اند كه مي‌تواند به طور ديجيتالي در كولونوسكوپي مجازي، روده را از مدفوع پاك كند و به اين ترتيب تصاوير نسبتا دقيقي از ديواره كولون نمايان سازد و ضايعه‌هاي پيش‌سرطاني را نشان دهد پس ديگر نه به مسهلي نياز است و نه پروب. اين رويكرد بدون نياز به مسهل در تشخيص 91 درصد از بيماراني كه ضايعه‌هاي بزرگ‌تر يا مساوي 10 ميلي‌متر داشتند نتيجه داده و حساسيت انجام آن بسيار قابل‌مقايسه با سي‌تي کولونوگرافي مجازي همچنين كولونوسكوپي اپتيكال است. دقت اين روش يك نشانه اميدواركننده براي غربالگري افرادي است كه در نهايت شايد به كولونوسكوپي استاندارد تهاجمي نياز نداشته باشند. افراد شركت‌كننده از در اين طرح از افراد پرخطر انتخاب نشده بودند و موافقت كردند كه هم تحت روش كولونوسكوپي جديد و هم استاندارد قرار گيرند تا داده‌هاي اين او با هم مقايسه شوند.

به دنبال آن محققان نرم‌افزاري را طراحي كردند تا اسكن را تحليل كند و به طور ديجيتالي عناصر برچسب زده شده و به وسيله ماده حاجب را مانند غذاي هضم شده يا مايعات و مواد مدفوعي بردارد و ديواره روده را كه پشت اين مواد قرار گرفته‌اند، مشخص سازد تا بتوان ضايعه‌هاي مشكوك را مورد بازبيني قرار داد. البته حتي يك كولونوسكوپي مجازي بدون نيازي به مسهل در مقايسه با تست استاندارد يك ضرر دارد: اگر هنگام بازبيني تصاوير به پوليپ يا ضايعه‌هاي مشكوك برخورد شود، نمي‌توان آنها را برداشت مگر اينكه بيمار دوباره تحت كولونوسكوپي استاندارد قرار گيرد. البته بايد گفت درصدي از بيماراني كه واقعا نياز به برداشت ضايعه‌ها دارند عموما كم است زيرا متخصصان معتقدند تنها ضايعات 6 ميلي‌متر و بزرگ‌تر برداشته شوند. حدود 85 درصد از افرادي كه غربالگري شده و پوليپ دارند، اندازه پوليپ‌شان كوچك بوده و احتمال بدخيم‌شدنشان نمي‌رود. اين بيماران مي‌توانند به غربالگري با كولونوسكوپي مجازي اعتماد كنند و ديگر نيازي نيست تحت شرايط سخت كولونوسكوپي استاندارد قرار گيرند. محققان اين مطالعه اظهار اميدواري مي‌كنند كه ديگر پژوهشگران نيز نتايج را بازسازي كرده و آنها را معتبر سازند. به اين ترتيب افراد بيشتري ترغيب مي‌شوند كه تحت غربالگري قرار گيرند و از مزاياي آن بهره‌مند شوند.