یکشنبه, 04 فروردين 1392 ساعت 17:13

تله سنسور در مهندسی پزشکی

نوشته شده توسط

عمل تله سنسور: شناسایی + ثبت + ارسال (انتقال)

 

 * به صورت غیر تهاجمی به نقاط مختلفی از بدن متصل شده و نتیجه را گزارش می دهد .
با قرار گیری تراشه تله سنسور پزشكی بر روی نوك انگشت،‌ امكان ثبت چندین پارامتر حیاتی و ارسال آنها وجود دارد

* تله سنسور پزشكی یا Asic
یك مدار كامل با عمل اندازه گیری خودكار و انتقال اطلاعات از منابع راه دور به گیرنده ها به منظور ثبت وتجزیه وتحلیل داده ها.

یكی از كاربردهای مهم : بررسی سطح اكسیژن خون :
با تغییر سطح اكسیژن خون، رنگ هموگلبین آن نیز تغییر یافته و این تراشه ها با داشتن یك منبع و یك آشكارساز نوری توانایی ردیابی و اندازه گیری تغییرات رنگ هموگلبین به هنگام تابش را خواهند داشت.
دیگر كاربرد ها اندازه گیری فشار خون، ضربان قلب و درجه حرارت بدن

ساختمان تله سنسور پزشكی Asic‌ :
تراشه 2 × 2 میلیمتری از جنس سیلیكون (سیلیسم)
شامل : 1
1- سنسور گرمایی
2- باتری نواری باریك لیتیم (به مصرف توان كمی جهت راه اندازی مدار، پردازش سیگنال الكترونیك و ارسال آن نیاز دارد) آنتن تعبیه شده بر روی تراشه به هنگام گرفتن دستور ارسال داده اطلاعات را توسط سیگنال رادیویی (انتقال فركانس رادیویی) به مانیتور ارسال می كند.