شنبه, 07 شهریور 1394 ساعت 08:48

طراحي ويلچري با قابليت بالا و پايين رفتن از پله ها

نوشته شده توسط

دانشجويان دانشگاه صنعتي زوريخ و دانشگاه هنر زوريخ در سوييس، موفق به طراحي و ساخت ويلچري شدند که قادر است از هر سطحي به ويژه شکلهاي مختلف پلکان بالا و پايين برود. اگرچه قبلاً نيز نمونههاي ويلچر مجهز به زنجير ساخته شده بود اما نکته متمايز در اين ويلچر، استفاده از سيستم جديد زنجير متحرک است که به کمک آن ميتوان در شرايط مختلف از دو حالت چرخ و يا زنجير استفاده کرد.
طراحي اين ويلچر به نحوي است که در شرايط قرارگيري روي سطح افقي، حرکت تنها از طريق دو چرخ مجهز به موتور الکتريکي انجام ميشود. هنگامي که فرد معلول به سطح شيبدار يا پلکان ميرسد، ميتواند تنها با فشار دادن يک دکمه، زنجير لاستيکي زير ويلچر را براي بالا يا پايين رفتن از پلکان آماده کند. اين ويلچر همچنين مجهز به دو پيستون براي حفظ تعادل صندلي و افزايش راحتي در پلکان است. عملکرد اين سيستم به گونهاي است که وضعيت صندلي شخص معلول را در هر شيبي به صورت افقي حفظ ميکند.
دانشجويان سازنده اين ويلچر در حال حاضر بر روي پيشساخت اين دستگاه در حال کار هستند و قصد دارند از آن در مسابقات سال آينده Cybathlon استفاده کنند که شامل رقابت ورزشکاران معلول با استفاده از دستگاههاي کمکي است.

منبه : ماهنامه مهندسی پزشکی