چهارشنبه, 24 مهر 1392 ساعت 07:35

عيد سعيد قربان مبارك باد

نوشته شده توسط

 

عيدقربان، جشن رهايي ازاسارت نفس وشکوفايي ايمان ويقين ،

عيدسرسپردگي وبندگي عيدنزديک شدن دلها به قرب الهي

برهمه مسلمانان مبارک باد . . .